Ułatwienia dostępu

Mieszkańcy gminy Radwanice!

Już niebawem rozpoczniemy nową przygodę kulturalną. Solidnie zamieszamy w kulturze i to z Waszym udziałem.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wybranych inicjatyw kulturalnych w projekcie „KULTURALNY START!” realizowanego w ramach programu Dom Kultury + Edycja 2024 oraz plan ich realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami, które są odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy poznane podczas przeprowadzonej diagnozy.

  1. Zostań influencerem Gminy Radwanice: odkrywamy Sieroszowice

Autorka: Malwina Cierpisz

Celem inicjatywy jest poznanie lokalnej historii oraz popularyzacja jej na platformach społecznościowych. Uczestnicy w toku działania wezmą udział w warsztatach filmowych oraz spotkaniach integracyjnych szlakami gminy. W ramach inicjatywy powstaną filmiki na TIKTOKu. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy.

Czas realizacji: sierpień - październik

 

  1. Ocalić od zapomnienia

Autorki: Bogusława Niemasz, Karolina Furmanowicz

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty dziennikarskie, filmowe i muzyczne, które pozwolą młodzieży nabyć umiejętności nagrania wywiadów z ciekawymi postaciami gminy Radwanice -świadkami historii. W trakcie działania zostanie nagrany utwór muzyczny w nowoczesnej aranżacji, który będzie integralną częścią filmu o wspomnieniach naszych mieszkańców. Efekt końcowy zadania zostanie zaprezentowany podczas spotkania w Domu Kultury w Radwanicach.

Czas realizacji: wrzesień – listopad

 

  1. Wielokulturowo dla duszy i ciała w Radwanicach

Autorki: Dorota Maksymczak, Katarzyna Kostek

Ta inicjatywa zwraca uwagę na wielokulturowość gminy Radwanice. Celem projektu jest promocja tradycji  i obyczajów kultury polskiej oraz łemkowskiej mniejszości etnicznej. Jednym z elementów integracji międzykulturowej jest kuchnia  muzyka, w związku z czym w ramach działania zostaną przeprowadzone warsztaty kulinarne, z których powstanie piśmiennik. Zwieńczeniem tej kulinarnej podróży będzie I Przegląd Pieśni Mniejszości Narodowo – Etnicznych pn. Etno Śpiewanie w Radwanicach. Podczas koncertu goście będą mieli możliwość degustacji potraw kuchni łemkowskiej i polskiej.

Czas realizacji: wrzesień – październik

  1. Kultura więzi

Autorki: Magdalena Milewska, Martyna Wilk

Dzięki tej inicjatywie kultura w Radwanicach otworzy się na teatr oraz miejsce w nim dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu wystawiony zostanie spektakl, w którym zagrają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Sztuka pokaże świat osób z niepełnosprawnościami w innej perspektywie. W ramach inicjatywy aktorzy wezmą udział w warsztatach teatralnych o charakterze artystyczno – ekspresyjnym.

Czas realizacji: sierpień - październik

 

  1. Przez Radwanice i okolice z Travel English Planner

Autorki: Agnieszka Mikoś, Weronika Wojciechowska

Celem inicjatywy jest rozwój umiejętności językowych wśród dzieci  młodzieży w wieku 10 – 15 lat oraz zaznajomienie ich z historią gminy Radwanice. W ramach działania powstaną dwujęzyczne pocztówki nt. znanych i lubianych miejsc w Radwanicach i okolicach, poprzedzone profesjonalną sesją fotograficzną w plenerze.

Czas realizacji: wrzesień - październik

 

 

               

Motto Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach :
Inspiracje – Działanie - Ludzie

INSPIRACJE – inspiruje nas nasza Mała Ojczyna w której działamy.

DZIAŁANIE – w każdym obszarze, w który wpisuje się w słowo kultura.

LUDZIE – są dla nas najważniejsi. Tylko z Wami kultura ma sens.