Ułatwienia dostępu

Zespół Folklorystyczny SWOJACY

Zespół Folklorystyczny Swojacy powstał w 1999 r. Głównym celem działalności Zespołu jest kultywowanie twórczości ludowej, promocja i pielęgnowanie dziedzictwa oraz tradycji i kultury polskiej.

Repertuar Zespołu to przede wszystkim pieśni ludowe ukazujące piękno i bogactwo polskiego folkloru, ale również patriotyczne, kresowe, biesiadne i okolicznościowe.

Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, biorąc udział w licznych imprezach patriotycznych i okolicznościowych oraz reprezentując ją w przeglądach, konkursach i festiwalach. Na swoim koncie posiada liczne nagrody, wyróżnienia, nagrania audycji w Radio Wrocław, udział w IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.

W ciągu ostatnich 5 lat „Swojacy” otrzymali wiele nagród i wyróżnień, m.in: I miejsce w XII Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś” w Piotrowicach, dwukrotnie zostali laureatami Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 2017, 2018, III miejsce w Festiwalu Kultury Kresowej Kożuchów 2017, I miejsce oraz nagrodę specjalną – nagranie płyty w X Festiwalu Kolęd i Pastorałek Siedliska 2018, Nagrodę Burmistrza Góry w XXVI Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej w Górze, Grand Prix w XXIII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach. Zespół otrzymał również zaproszenie do udziału w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru w Lesznie oraz w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach.

W  2019 roku Zespół świętował 20 lecie działalności podczas koncertu „Jakubowo na Ludowo”.

 

swojacy-1

swojacy

swojacy-2